Tremenda violació_n anal le pega Escanor a Estarossa, NNT Cap 22.