Quay lé_n cặp sinh viê_n địt nhau trong phò_ng trọ