Trưa hè_ nắng mó_c bym chịch con bạn gá_i ko cho ngủ trưa.